گسترش خدمات کار تلفن

الف : گسترش خدمات کار تلفن چرا تشکیل شد ؟

آغاز همکاری کارا تلفن با مخابرات افزایش تعهدات ومسئولیتهای کارا تلفن رابه همراه داشت وطبعآ نیازمند به صرف وقت وانرژی درتمامی زمینه ها بخصوص مدیریت و برنامه ریزی واحتمال اینکه مسئولیت وتعهد شرکت درقبال مشتریان PABX تحت تاثیر این مورد قرارگرفته وبطور مطلوب انجام نگیرد چرا که مصرف کنندگان مراکز PABX جزو اولین مشتریان وحامیان اصلی کارا تلفن بوده وهستند .

مدیریت شرکت همواره برای این گروه ها جایگاه ویژه  ای قائل بوده است وخود را ملزم می داند درهرحال مهمترین خدمات وسرویس دهی را به این مشتریان داشته باشد همانطورکه اشاره شد با توسعه همکاری کارا تلفن با مخابرات بیم آن می رفت که خدمات رسانی به مشتریان PABX تحت الشعاع این امر قرارگیرند . مدیریت کارا تلفن به جهت پیشگیری مطالعه و بررسی را آغاز وموارد مختلفی را نیز آزمایش کرد و درنهایت تصمیم به تاسیس یک شرکت مستقل وکاملا  تخصصی برای پذیرش مسئولیت PABX گرفت .

پس ازمطالعات لازم در اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ شرکت گسترش خدمات کارا تلفن تاسیس گردید ، سهامداران شرکت گسترش خدمات کارا تلفن عبارت بودند ازمدیریت ارشد کارا تلفن و مدیریت بخش خدمات و پشتیبانی کارا تلفن که افرادی با سوابق فراوان در واحد پشتیبانی وخدمات PABX کارا تلفن بودند و افراد جدیدی که درزمینه مراکز PABX دارای تجربه بیش از ۲۰ سال بودند .