مشتریان ما

نمونه بخشی از سازمان ها که از تولیدات این شرکت استفاده می نماید

 1. شرکت واگن سازی پارس
 2. شرکت بک قشم
 3. شرکت خانه سازی
 4. شرکت پاکسان
 5. شرکت تحقیقات موتورایران خودرو
 6. شرکت محور سازان ایران خودرو
 7. شرکت ماشین ابزار ایران خودرو
 8. گروه صنعتی بهمن
 9. بیمارستان سوم شعبان
 10. بیمارستان امام خمینی اهواز
 11. بیمارستان تامین اجتماعی اراک
 12. بیمارستان دی تهران
 13. بیمارستان سرخس
 14. بیمارستان سید الشهدای یزد
 15. بیمارستان مصطفی خمینی طبس
 16. برق منطقه ای تهران
 17. اداره گمرک مهر آباد
 18. گمرک ایران
 19. نیروگاه الصدر بغداد
 20. نیروگاه کنیا
 21. نیروگاه سیاه بیشه
 22. نیروگاه کازرون
 23. نیروگاه کرمان
 24. نیروگاه سهند
 25. نیروگاه آبادان
 26. نیروگاه پرند
 27. نیروگاه سنندج
 28. نیروگاه شیروان
 29. نیروگاه جنوب اصفهان
 30. نیروگاه نکا
 31. نیروگاه مسجد سلیمان
 32. نیروگاه کارون ۴
 33. نیروگاه آبادان
 34. نیروگاه گتوند
 35. نیروگاه جهرم
 36. نیروگاه ارومیه
 37. نیروگاه کرمان
 38. نیروگاه کازرون
 39. نیروگاه یزد
 40. نیروگاه توس
 41. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 42. دانشگاه آزاد یزد
 43. دانشگاه آزاد شیراز
 44. دانشگاه اصفهان
 45. شرکت ساختمانی راهبری ملت
 46. استانداری بوشهر
 47. مؤسسه نمایشگاه های ایران
 48. بانک کشاورزی