شرکت های همکار و زیر مجموعه

شرکت های همکارخارجی

شرکت کارا تلفن به منظور ارائه خدمات بهتر با شرکت های معتبر خارجی همکاری های نزدیک فنی و تخصصی دارد شرکت هایی نظیر :

۱- ZTE Telecommunication, Co

۲- KAREL Provider Co

۳- EFSONA ,Co wireless radio equipment

۴- GSM Accessory ZTE ,Co

شرکت کارا تلفن در تلاش است تا دامنه همکاری های خود را گسترده تر نماید تا با تبادل اطلاعات و تکنولوژی همواره بتواند یک قدم پیش تر از رقبای خود عمل کند و تخصص های لازم را در بکارگیری راه حل های پیشرفته، با تکنولوژی بالا در اختیار داشته باشد.

شرکتهای زیر مجموعه و وابسته به کارا تلفن:

۱- شرکت گسترش خدمات کارا تلفن :  فروش و خدمات پس از فروش مراکز PABX.