تماس با ما

نشانی دفتر مرکزی : ایران – تهران – خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی(یوسف آباد) – کوچه دوم – شماره ۱۵ 

نشـانـی کـارخـانه : جاده مخصوص کرج – بین کیلومتر ۱۶ و ۱۷ – خیابان داروپخش – نبش اردیبهشت دوم

 

برای تماس با کارا تلفن می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

شرکت کاراتلفن  :                        ۳۰ الی ۸۸۹۸۴۳۲۱ – (۲۱)۹۸+

گسترش خدمات کاراتلفن :             ۸ الی ۸۸۹۸۴۳۴۵ – (۲۱)۹۸+

هادی کابل کاشان :                                 ۸۸۹۸۴۳۳۸ – (۲۱)۹۸+

فاکس :                                                  ۸۸۹۸۴۳۳۳ – (۲۱)۹۸+

و یا از طریق فرم زیر با ما مکاتبه کنید :